Basit Bir Web Sunucu

Yazar: Batuhan Alaoglu

Node.js’in en ilginç özelliklerinden biri, hiç şüphesiz event-based programming (olaya dayalı programlama) özelliğidir. Bu özellik JavaScript’te, istemci (client) tarafında vardı. Node.js ile server (sunucu) tarafına da aktarılmıştır. Node.js ile bir HTTP sunucusu oluşturmak için, HTTP kütüphanesine (library) ihtiyaç bulunmaktadır. Bir HTTP sunucusunu aşağıdaki şekilde çağırabiliriz: var HTTP_SUNUCU = require(“http”); HTTP_SUNUCU.createServer(function(request,response){}).listen(8080); 8080 portunda bir olay (event)…